Skip to the content

Menu

Genomlysning av stöd till föreningar, Krokoms kommun

Hösten 2023 inleddes arbetet med att genomföra en genomlysning av stödet till föreningar via Krokoms kommun.

Vi sammanställer utbetalda kontanta bidrag, beräkningar de subventioner och stöd som föreningar erhåller vilka nyttjar kommunala lokaler och anläggningar. Förutom det beräkningar vi bland annat lokal- och anläggningsbidragens kostnadstäckning, för de föreningar vilka driver lokaler och anläggningar. 

Två enkätundersökningar genomförs för att ta reda på föreningarnas upplevelse av kommunens bidragsgivning samt lokalbokning.

 

Kontaktperson: Andreas Eriksson, fritidschef, Krokoms kommun
E-post: andreas.eriksson@krokom.se

Publicerat den 01 september 2023

Här finns vi

Vi finns i Halmstad och i Stockholm

Tel. +46 702 38 52 49

info@utvarderingsringen.se