Skip to the content

Menu

Föreningsstöd, 16 nov 2015

Den 16 nov 2015 arrangerade vi en heldagskonferens i Stockholm om Föreningsstöd. Ca 100 personer från Sveriges kommuner deltog.

Ur programmet:

• Hur det kommunala stödet till ungdomsorganisationerna kan utformas - 
Mirjam Olsson, LSU Sveriges ungdomsorganisationer
• Från dialogmodell till aktivitetsbaserat föreningsstöd - Mattias Lidström, Ann-Christine Andersson, Botkyrka kommun
• Föreningsstöd – om fördelning, utvärdering och effekter - Tomas Peterson, professor Malmö högskola
• Hur kan medel från allmänna arvsfonden utveckla föreningslivet i en kommun? - Hans Andersson, Allmänna arvsfonden
• Hur kan en utredning av det totala föreningsstödet gå till? - Carola Andersson, Annika Nennesson, Johanna Åstrand, Falkenbergs kommun
• Hur man med hjälp av ett webbverktyg kan underlätta arbetet med uppdatering och årlig redovisning av kommunernas totala föreningsstöd - Utvärderingsringen

Program, deltagarlista, presentationer från föreläsarna.

Behöver ni stöd i ert utvecklingsarbete?

Vi hjälper er att genomföra hela eller delar av ditt uppdrag. 

Ska du genomföra ett projekt eller en undersökning kan du vända dig till oss. Vi kan hjälpa dig med hela genomförandet eller de delar som passar dig. Vill du ha våra synpunkter på ett frågeformulär, diskutera upplägget av ett projekt eller använda oss som bollplank ingår det kostnadsfritt som en service till dig som deltar i Utvärderingsringens nätverk.