Skip to the content

Menu

UR4answer

Enkätverktyget, UR4answer, är framtaget av Utvärderingsringen och uppgraderas kontinuerligt.
UR4answer är placerad på server i Sverige och ger möjligheten att följa resultatet i realtid.
Vi arbetar för en respondent = ett svar.

UR4answer gör det möjligt, för den som önskar, att genomföra enkätundersökning på flera språk.

Genom att använda vårt enkätverktyg finns möjlighet att undersöka upplevelser och åsikter hos t. ex. 

- elever
- vårdnadshavare
- vårdtagare
- kunder
- medarbetare
- hyresgäster
- besökare
- föreningar

Genom att ställa rätt frågor och genomföra på ett bra sätt finns möjligheten att enkelt ta fram ett resultat som sedan kan användas i ert fortsatta arbete inom era verksamheter.

När undersökningen stängts finns möjlighet att ta fram resultat. De eventuella uppgifter om respondenter, som inte används för att ta fram resultat, tas bort ur verktyget och kan inte återskapas. Istället finns endast nödvändig information kvar.

Resultatredovisning

Enkätpanelen är inte bara ett enkätverktyg där du kan göra brytningar på bakgrundsvariabler. Du har även möjlighet att ta fram resultat som enkelt exporteras till excel samt visas i den form av diagram, t. ex. stapel, fyrfältsdiagram, som direkt kan användas exempelvis i din PowerPoint-presentation. I de undersökningar, där möjligheten valts, kan du även ta fram det Jämförande kvalitetsindexet.

Deltar du som grupp i vårt nätverk har du möjlighet att prova på verktyget med tre enklare undersökningar. Ingår du ett avtal med oss finns flera möjligheter att använda verktyget för årliga eller enstaka undersökningar.        

Hör av dig om du vill veta mer, epost: 
info@utvarderingsringen.se