Skip to the content

Menu

Ungdomar, 19 maj 2015

Den 19 maj 2015 deltog ca 70 personer i en konferens med tema "Ungdomar".

Ur programmet:

• Det är inte så svårt – om ungdomars inflytande, organisering och engagemang - Angelica Andersson, Sveriges ungdomsråd
• Att mäta det omätbara … Sociala investeringsfonder bland unga med mänskliga och ekonomiska vinster - Tomas Bokström, SKL och Malin Bengtsson, Norrköpings kommun
• Om ungdomspolitik i kommunerna - Anja Olin Pape, LSU – Sveriges ungdomsorganisationer
• Vad kan vi lära av 30 års forskning? - Ulf Blomdahl, Sociolog, forskningsprojekt Ung Livsstil
• Workshop om kommunal ungdomspolitik - Anja Olin Pape, LSU – Sveriges ungdomsorganisationer

Program, deltagarlista, presentationer från föreläsarna.

    

Behöver ni stöd i ert utvecklingsarbete?

Vi hjälper er att genomföra hela eller delar av ditt uppdrag. 

Ska du genomföra ett projekt eller en undersökning kan du vända dig till oss. Vi kan hjälpa dig med hela genomförandet eller de delar som passar dig. Vill du ha våra synpunkter på ett frågeformulär, diskutera upplägget av ett projekt eller använda oss som bollplank ingår det kostnadsfritt som en service till dig som deltar i Utvärderingsringens nätverk.