Skip to the content

Menu

Erfarenhetskonferens, 30-31 jan 2020

Den 30-31 januari deltog ca 160 personer på Erfarenhetskonferens 2020 som genomfördes i samverkan mellan Utvärderingsringen och SFK, Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening
Tema: Hur vet vi och hur talar vi om hur bra vi är?

Plats: Stora Hörsalen, Garnisonen Konferens, Karlavägen 100 i Stockholm 

Presentationer:
Hur vet vi att kultur- och fritidsverksamheterna är framgångsrika? Vad mäter vi och varför?
Ulf Blomdahl, forskningsledare Ung Livsstil

Kolada – nyckeltal för kommunala verksamheter
Maria Price, kanslichef, Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA)

Meningen med kultur? Kultursociologiska perspektiv
Anna Lund, docent i sociologi, Stockholms Universitet

Att efterleva politiska beslut – en berg- och dalbaneresa
Mikke Ejrevi, avdelningschef Kultur och bibliotek
Susanne Sinclair, avdelningschef Kulturskola
Emilia Ådin, f.d. kulturnämndsordförande, Skellefteå kommun

Aktuellt från SKR
Nils-Olof Zethrin och Maria Jacobsson, SKR

Om idrottsanläggningars påverkan på miljön
Pernilla Holgersson, projektledare Beställargrupp Konstgräs

En Fritidsbank i varje svensk kommun?
David Mathiasson, verksamhetsledare Fritidsbanken

Att dra åt samma håll – med glädje
Susanne Petterson, "Årets kvinnliga talare 2018"

Behöver ni stöd i ert utvecklingsarbete?

Vi hjälper er att genomföra hela eller delar av ditt uppdrag. 

Ska du genomföra ett projekt eller en undersökning kan du vända dig till oss. Vi kan hjälpa dig med hela genomförandet eller de delar som passar dig. Vill du ha våra synpunkter på ett frågeformulär, diskutera upplägget av ett projekt eller använda oss som bollplank ingår det kostnadsfritt som en service till dig som deltar i Utvärderingsringens nätverk.