Skip to the content

Menu

Ungdomskonferens, 16 nov 2021

Den 16 november 2021 genomfördes årets heldagskonferens Ungdomar där temat var Så ger vi barn och unga inflytande i kommunen

Plats: Garnisonen Konferens, Karlavägen 100 i Stockholm

Totalt deltog 55 personer på plats eller digitalt via zoom.

Dagens inslag var:

• Så beaktar vi det rättighetsbaserade ungdomsperspektivet
Linus Wellander, utvecklingsledare, MUCF – Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Kultur- och fritidsguide – En ny yrkeskategori för ökad delaktighet
Samuel Rönnblom och Ragnar Granstrand, verksamhetsutvecklare, Skellefteå kommun

• Ung demokrati i Halmstad
Natali Balta, processledare demokrati och inflytande, Halmstads kommun

• Sveriges ungdomsråd, Speakapp och hinder för ungas inflytande
Representanter från Sveriges ungdomsråd

• Unga påverkar Angered
Alexandra Karlsson och Marie Holm, processledare Unga Påverkar, socialförvaltningen Nordost, stadsområde Välfärd och Fritid

• Hur gör vi kommunen tillgänglig för alla?
Maria Melin, processamordnare och ansvarig för barnrättsarbetet, MFD – Myndigheten för delaktighet

Innehåll, deltagarlista, presentation från föreläsarna

Behöver ni stöd i ert utvecklingsarbete?

Vi hjälper er att genomföra hela eller delar av ditt uppdrag. 

Ska du genomföra ett projekt eller en undersökning kan du vända dig till oss. Vi kan hjälpa dig med hela genomförandet eller de delar som passar dig. Vill du ha våra synpunkter på ett frågeformulär, diskutera upplägget av ett projekt eller använda oss som bollplank ingår det kostnadsfritt som en service till dig som deltar i Utvärderingsringens nätverk.