Skip to the content

Menu

Föreningsstöd, 12 nov 2018

Plats: Garnisonen Konferens, Karlavägen 100 i Stockholm.

Den 12 november genomförde vi vår årliga konferens "Föreningsstöd". Denna gång var temat: Stöd till föreningar som äger och driver egna lokaler/anläggningar"

Ur innehållet:

• Vem ska driva anläggningar och verksamheter? Vad kan och får vi göra? – Thomas Hallberg, Kommunakuten
• Idéburet offentligt partnerskap, IOP - en samverkansmodell mellan det offentliga och den idéburna sektorn – Ludvig Sandberg, Forum – idéburna organisationer med social inriktning
Länk till rapport: https://www.socialforum.se/om-forum-2/forums-skrifter/
• Om lokalsubventioner i kommunala lokaler/anläggningar och kostnadstäckning via kontanta bidrag till föreningsanläggningar – Susanne Lindqvist och Anders Lundkvist, Utvärderingsringen
•Exempel från olika kommuner:
- Örnsköldsviks kommun – Sandra Johansson
- Eskilstuna kommun , exempel på poängsystem – Stefan Axberg och Mattias Anglemark
- Falkenbergs kommun – Johanna Åstrand och Mikael Gardestrand Bengtsson

Innehåll, deltagarlista, presentation från föreläsarna

 

Behöver ni stöd i ert utvecklingsarbete?

Vi hjälper er att genomföra hela eller delar av ditt uppdrag. 

Ska du genomföra ett projekt eller en undersökning kan du vända dig till oss. Vi kan hjälpa dig med hela genomförandet eller de delar som passar dig. Vill du ha våra synpunkter på ett frågeformulär, diskutera upplägget av ett projekt eller använda oss som bollplank ingår det kostnadsfritt som en service till dig som deltar i Utvärderingsringens nätverk.