Skip to the content

Menu

Erfarenhetskonferens, 27-28 jan 2022

Den 27-28 januari deltog ca 100 personer på Erfarenhetskonferens 2022 i genomfördes i samverkan mellan Utvärderingsringen och SFK, Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening, och som denna gång var digital

Årets tema:
27 januari, Post Corona
28 januari, Kultur- och fritidssektorn i samhällsplaneringen

I år arrangerades konferensen i samverkan med MUCF, Myndigheten  för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. 
Moderator: Linus Wellander, MUCF

Presentationer tema Post Corona:

- Vad har vi för framtid efter en global pandemi?
Erika Charbonnel, director Travel & Tourism, Kairos Future

- Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga
Ellen Lundkvist, utvecklingsledare, MUCF
Marwa Chebil, utvecklingsledare, MUCF

- Kultur och fritid mot alla odds
Annika Stedner, förvaltningschef, kultur- och fritidsförvaltningen, Mölndals stad
Sara Nordström, fritidskonsulent, Föreningsbyrån, Umeå Fritid

- Att vara ledare under en pandemi
Carl-Martin Lanér, kommundirektör i Ronneby kommun

 

Presentationer tema: Kultur- och fritidssektorn i samhällsplaneringen:

- Får en meningsfull fritid plats i samhällsplaneringen?
Medverkande från kultur- och fritidsförvaltningen i Linköpings kommun
Karin Olanders, kultur- och fritidsdirektör
Andreas Hagström, fritidschef

- Konsten i det offentliga rummet
Rebecka Walan, konstintendent, Stockholms läns museum

- Gestaltad livsmiljö
Håkan Nilsson, professor i konstvetenskap, Institutionen för kultur och lärande, Södertörns Högskola

- Tillsammans når vi längre – Samverkansmodell för offentliga aktörer och civilsamhället
Elisabet Johansson, utvecklingsledare, MUCF
Tyvärr utgick inslaget p g a sjukdom men här är lite information kring Samverkansmodellen.

Behöver ni stöd i ert utvecklingsarbete?

Vi hjälper er att genomföra hela eller delar av ditt uppdrag. 

Ska du genomföra ett projekt eller en undersökning kan du vända dig till oss. Vi kan hjälpa dig med hela genomförandet eller de delar som passar dig. Vill du ha våra synpunkter på ett frågeformulär, diskutera upplägget av ett projekt eller använda oss som bollplank ingår det kostnadsfritt som en service till dig som deltar i Utvärderingsringens nätverk.