Skip to the content

Menu

Kultur- och fritidsvaneundersökning

Via en kultur- och fritidsvaneundersökning tar du reda på i vilken utsträckning era kommuninnevånarna deltar i olika fritidsaktiviteter såsom föreningsverksamhet, besöker simhallen, använder biblioteket, går på teater m.m. Resultatet innebär att du kan ringa in tänkbara målgrupper för marknadsföring samt användas i din förvaltnings planerings- och beslutsprocess. Enkätundersökningen kan göras via webb och/eller pappersform.

Vi har utfört kultur- och fritidsvaneundersökningar i flera av landets kommuner. 


Använd vårt enkätverktyg Enkätpanelen för din kultur- och fritidsvaneundersökning.
Hör av dig till oss om mer information, info@utvarderingsringen.se

Behöver ni stöd i ert utvecklingsarbete?

Vi hjälper er att genomföra hela eller delar av ditt uppdrag. 

Ska du genomföra ett projekt eller en undersökning kan du vända dig till oss. Vi kan hjälpa dig med hela genomförandet eller de delar som passar dig. Vill du ha våra synpunkter på ett frågeformulär, diskutera upplägget av ett projekt eller använda oss som bollplank ingår det kostnadsfritt som en service till dig som deltar i Utvärderingsringens nätverk.