Skip to the content

Om oss

Utvärderingsringen arbetar sedan många år med utrednings- och utvecklingsfrågor.
Vi står för att arbeta med kvalitet och professionalitet i våra utredningar som erbjuds i både offentlig såväl privat sektor.

Vi 
• genomför hela eller delar av olika utredningar
• erbjuder konsulttjänster
• erbjuder eget enkätverktyg, Enkätpanelen, som kan användas vid pappers- och/eller webbenkäter och dessutom genomföras på olika språk i en och samma enkät

Våra ledord är:  Utredning – Utvärdering – Utveckling

 

– Exklusivt för dig inom offentlig sektor

Utvärderingsringens nätverk är tillgängligt för tjänstepersoner i offentlig sektor. Nätverket gör det möjligt för deltagare att ta del av varandras erfarenheter och kunskaper i olika frågor. Som deltagare i nätverket prenumererar du på valfritt intresseområde och således följa de frågor som är mest aktuella för dig – eller välja att ta del av samtliga områden. I dagsläget har vi totalt nio intresseområden:
Covid-19 – Hållbarhet & Miljö – Kommunövergripande frågor – Fritid, Idrott, Anläggningsteknik – Kultur – Skola – Ungdomsfrågor – Socialtjänst, Vård & Omsorg – E-frågor & IT.
Deltar du i nätverket har du även rabatt på våra konferensavgifter.

 

– Konferenser

Varje år anordnar vi konferenser inom flera områden, där du som deltagare är välkommen att inspireras av föreläsare som eventuellt arbetar med samma frågor som du. Årligen återkommande konferenser är "Föreningsstödskonferens", "Hållbarhetskonferens" och "Ungdomskonferens".

 

– Varför samarbetspartners?

Som företag vill vi framhäva andra verksamheter med engagemang i frågor som överensstämmer med våra värden. Här på vår hemsida kan du läsa om våra samarbetspartners, som på ett eller annat sätt arbetar med värdefullt förändringsarbete. 

Utvärderingsringen utför även administration för SFK, Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening.

 

Vi som arbetar i Utvärderingsringen tillsammans med stödpersoner är: 


 Susanne Lindqvist                                           Gabriella Lindqvist

 

Susanne Lindqvist, verksamhetschef, projektledare och administratör 
sanna@utvarderingsringen.se, tel: 0708-64 23 07

Gabriella Lindqvist, projektledare och administratör
Beteendevetare med huvudsaklig inriktning på hållbar samhällsutveckling
gabriella@utvarderingsringen.se, tel: 0730-21 99 59

Anders Lundkvist, grundare
anders@utvarderingsringen.se 

Hugo Blom, seniorkonsult
hugo@utvarderingsringen.se

Leif Gustafsson, Vågus Fritidskonsult
leifgson@hotmail.com