Skip to the content

Menu

Om oss

Utvärderingsringen arbetar sedan många år med utrednings- och utvecklingsfrågor.
Vi står för att arbeta med kvalitet och professionalitet i våra utredningar som erbjuds i både offentlig såväl privat sektor.

Våra ledord är:  Utredning – Utvärdering – Utveckling

Lite historik: Under mitten av 1990-talet kom begreppet kvalitet på allvar till den kommunala sektorn. Grundarna av Utvärderingsringen – Anders Lundkvist och Christer Fahlström – arbetade då vid Svenska kommunförbundet, nuvarande Sveriges Regioner och Landsting, där de bl.a. ansvarade för flera projekt som syftade till att utveckla tekniker och metoder som på ett enkelt sätt skulle kunna användas i ett kommunalt kvalitetsarbete.

Tillsammans med kommuner, privata företag och universitet utvecklades metoder att mäta kvalitet genom bl.a. enkäter, intervjuer och gruppsamtal samt metoder för att på ett tydligt sätt planera, följa upp och utvärdera olika kommunala verksamheter. Det mynnade i vårt eget enkätverktyg UR4answer som du kan läsa mer om här.

För att nå ut med erfarenheterna och samtidigt säkerställa fortsatt utveckling startades nätverket Utvärderingsringen 1995.

Numera finns en gedigen kunskap och erfarenhet omkring frågor som berör uppföljning, utvärdering och kvalitet i kommunerna samlat inom Utvärderingsringen. Förutom medlemmarnas erfarenheter finns Utvärderingsringens administration och ett antal resurspersoner med erfarenheter från skilda områden att tillgå inom nätverket.

Allteftersom vårt enkätverktyg UR4answer har utvecklats kan vi också erbjuda våra tjänster mot den privata sektorn,
t ex genom medarbetarundersökningar. Här kan du läsa mer

Här finns vi

Vi finns i Halmstad och i Stockholm

Tel. +46 702 38 52 49

info@utvarderingsringen.se