Skip to the content

Menu

Enkätundersökningar

Hur vet vi hur det ser ut? Det är en fråga vi ställer oss både inom privat respektive offentlig sektor. Vi har allt större krav på oss att vara kostnadseffektiva.
För att undersöka hur olika verksamhetsområden ligger till kan enkätundersökningar med fördel användas. Genom att mätas både kvalitet och kvantitet finns möjligheten att jämföra olika resultat över tid samt mellan olika verksamheter.

Vi har stor erfarenhet av att skapa olika typer av frågeformulär, ställa rätt frågor i enkäter och genomföra undersökningar.

Därför rekommenderar vi vårt enkätverktyg UR4answer vid enkätundersökningar. Enkätpanelen har många möjligheter till konstruktion av enkät samt en särskild resultatmodul vilket gör det enkelt att analysera de inkomna svaren.

Kontakta oss om du vill ha hjälp med delar av eller hela ditt uppdrag!

Deltar du i Utvärderingsringens Nätverk? Då kan du logga in och ta del av kostnadsfria enkättips, enkätmallar m.m. Logga in här!

Mer om UR4answer