Skip to the content

Menu

Föreningsstöd, 14 nov 2016

Den 14 nov 2016 arrangerade vi en heldagskonferens i Stockholm om Föreningsstöd. Ca 100 personer från Sveriges kommuner deltog.

Ur programmet:

• Föreningsstöd till all ungdomsverksamhet – en självklarhet? - Tomas Peterson, professor, Malmö högskola
• Grästorpsmodellen – tillsammans är vi starka - Ove Johansson och Linda Esseholt, Grästorps kommun
• Föreningsstöd i nära dialog med föreningslivet - Jessica Lindegren och Maria Hedberg, Älvkarleby kommun
• Om ungas egenorganisering. Föreningsstöd – även för oss?! - Alexander Hallberg, Sverok
• Föreningsstöd till ungas egen organiseringAnna Sigurgeirsdottir,Lunds kommun
• År 2025 – bidrag och ekonomi inom statens stöd till idrottenRiksidrottsförbundet

Innehåll, deltagarlista, presentation från föreläsarna.

Behöver ni stöd i ert utvecklingsarbete?

Vi hjälper er att genomföra hela eller delar av ditt uppdrag. 

Ska du genomföra ett projekt eller en undersökning kan du vända dig till oss. Vi kan hjälpa dig med hela genomförandet eller de delar som passar dig. Vill du ha våra synpunkter på ett frågeformulär, diskutera upplägget av ett projekt eller använda oss som bollplank ingår det kostnadsfritt som en service till dig som deltar i Utvärderingsringens nätverk.