Skip to the content

Menu

Välkommen till Utvärderingsringen!

Vi på Utvärderingsringen utför uppdrag inom utredning och utveckling och för oss är det viktigt att kunna stå till tjänst för att gynna en hållbar utveckling.

Utöver projektarbeten i form av olika uppdrag har vi därför ett nätverk för tjänstepersoner inom offentlig sektor, där idéer, lösningar och inspiration kan delas mellan nätverkets deltagare. 

Några gånger per år genomför vi ett par konferenser under vår och höst.

 

Välkommen till Utvärderingsringen!

Genom att delta i Utvärderingsringens nätverk har du möjlighet att få kostnadsfri konsultation gällande t ex

  • undersökningar, utredningar eller projekt du planerar utföra
  • enkätundersökningar

Du har möjlighet att både ställa och besvara på frågor inom offentlig verksamhet, samt läsa tidigare diskussionstrådar

Som deltagare får du rabatt på samtliga våra konferenser och kurser.

Delta i nätverket

Exempel på uppdrag

Föreningsstödet, Perstorps kommun

Hösten 2021 inleddes en översyn av det kommunala föreningsstödet i Perstorps kommun. En översyn av bidrag och organisation ingår.

Föreningsstödet, Varbergs kommun

Sedan hösten 2020 börjar en kartläggning av föreningsstödet i Varbergs kommun. I resultatet ska bland annat det kommunala LOK-stödet utvärderas.

Medborgarundersökning, Simrishamns kommun

Hösten 2021 genomförs en medborgarundersökning gällande simanläggning i Simrishamns kommun. I denna ingår enkäter som tagits fram i verktyget Enkätpanelen och besvaras på en Ipad.

Bidrag till hembygdsföreningar, omvärldsbevakning

I ett av våra nuvarande uppdrag ingår en omvärldsbevakning av hur stödet via kontanta bidrag ser ut till hembygdsföreningar.

Exempel på vad vi erbjuder:

Kartläggning av föreningsstöd

Med hjälp av vår kartläggning av ert stöd till föreningslivet, genom kontanta bidrag och de subventioner som uppstår via kommunala lokaler och anläggningar vilka nyttjas av föreningslivet.

Utvärderingsringens nätverk

Som deltagare i Utvärderingsringens nätverk har du möjlighet att fråga, och svara, dina kollegor runt om i Sverige kring olika ämnen. Du får även rabatt rabatterad deltagaravgift på våra konferenser.

Enkätundersökningar via Enkätpanelen

Enkätpanelen är vårt egna enkätverktyg vilket vi tagit fram utifrån forskning samt erfarenhet kring utvärderingar inom olika områden. 

Jämförande kvalitetsindex

Ta reda på din verksamhets kvalitet och kvantitet och ge dig själv möjlighet att jämföra resultatet över tid eller med andra verksamheter. 

"I nätverket finns för tillfället ca 2/3-delar av Sveriges kommuner representerade med en eller flera olika förvaltningar."

Utvärderingsringen AB
laptop showcase

Vill du ha våra synpunkter på ett frågeformulär, diskutera upplägget av ett projekt eller använda oss som bollplank, ingår det som en service till dig som deltar i Utvärderingsringens nätverk.

Goodsport Foundation-Integration genom idrott

Goodsport är en allmännyttig, partipolitiskt obunden och icke-vinstdrivande stiftelse som verkar för integration genom idrott för unga. I verksamheten får ungdomar tillgång till vuxna förebilder med liknande erfarenheter som bemöter dem med ödmjukhet. Goodsport har ett brett nätverk av representanter från näringsliv, offentlig och ideell sektor som vill verka för integration genom idrott, tillsammans driver de flera verksamheter och kreativa projekt. 

Ung livsstil

Ung livsstil startades 1984 av ett antal kommuner och Stockholms universitet. Många kommuner har under åren medverkat i Ung livsstil. I dag är det 17 kommuner som kontinuerligt genomför studier tillsammans med Ung livsstil, t.ex. storstäderna Stockholm och Malmö och de något mindre kommunerna Sävsjö och Falkenberg. Omkring 125 000 barn ochungdomar ingår i studierna där svarsfrekvensen alltid är över 70%.

Ledare från Futebol dá Força

Futebol dá Força

Futebol dá força (FDF) är en internationell organisation som finns i 14 länder och verkar för att stärka tjejers rättigheter och möjligheter genom fotboll. Futebol dá força betyder 'fotboll ger styrka'.
Sedan 2017 finns det ett föreningsnätverk i Sveriges kommuner som går ut på att stötta föreningarna att arbeta mer 
inkluderande.