Skip to the content

Menu

Tidigare konferenser

Erfarenhetskonferens, 1 - 2 februari 2024

Tema: Kultur och fritid – Samhällets byggstenar för god hälsa

Ungdomar, 7 nov 2023

Temat för Ungdomskonferensen den 7 november 2023 är Jämlikhet

Föreningsstöd, 6 nov 2023

Temat för konferens Föreningsstöd den 6 november 2023 är Jämlikhet

Erfarenhetskonferens, 26-27 jan 2023

Den 27-28 januari deltog ca 170 personer på Erfarenhetskonferens 2023

Ungdomskonferens, 10 nov 2022

Temat för Ungdomskonferensen den 10 november 2022 var Trygghet

Föreningsstödskonferens, 9 nov 2022

Den 9 november 2022 genomfördes årets konferens Föreningsstöd.

Erfarenhetskonferens, 27-28 jan 2022

Den 27-28 januari deltog ca 100 personer på Erfarenhetskonferens 2022 

Ungdomskonferens, 16 nov 2021

Tema för årets heldagskonferens Ungdomar var Så ger vi barn och unga inflytande i kommunen

Ung Livsstil, 15 nov 2021

Den 15 november genomfördes en heldagskonferens med den senaste forskningen från Ung Livsstil

Hållbarhetskonferens, 9 nov 2021

Tema på årets nyhet heldagskonferens Hållbarhet 2021 var Kultur- och fritidsarbetets roll för social hållbarhet

Föreningsstöd, 8 nov 2021

Tema för heldagskonferens Föreningsstöd 2021 var Andra sätt att ge stöd till föreningar

Erfarenhetskonferens, 28-29 jan 2021

Den 28-29 januari deltog ca 100 personer på Erfarenhetskonferens 2021

Ung Livsstil 2020 & Fritidsbanken, 26 nov 2020

Den 26 november 2020 genomfördes en heldagskonferens med forskningsgruppen ung Livsstil och Fritidsbanken. Drygt 100 tjänstepersoner från kommuner runt om i Sverige deltog.

Ungdomskonferens, 25 nov 2020

Den 25 november 2020 genomfördes en heldagskonferens om barn och ungdomar. Drygt 80 tjänstepersoner från kommuner runt om i Sverige deltog.

Anläggningar, 10 nov 2020

Den 10 november 2020 genomfördes en heldagskonferens om anläggningar. Drygt 50 tjänstepersoner från kommuner runt om i Sverige deltog.

Föreningsstöd, 9 nov 2020

Den 9 november 2020 genomfördes en heldagskonferens om föreningsstöd. Drygt 90 tjänstepersoner från kommuner runt om i Sverige deltog.

Erfarenhetskonferens, 30-31 jan 2020

Den 30-31 januari deltog ca 160 personer på Erfarenhetskonferens 2020

Anläggningar, 12 nov 2019

Den 12 november 2019 genomfördes en heldagskonferens om anläggningar. Ca 45 personer från hela landet var på plats och deltog.

Föreningsstöd, 11 nov 2019

Den 11 november 2019 genomfördes en heldagskonferens om föreningsstöd. Drygt 50 tjänstepersoner från kommuner runt om i Sverige deltog.

Ungdomar och deras fritid, 16 maj 2019

Ungdomar och deras fritid, 16 maj 2019
Den 16 maj 2019 genomfördes konferensen "Ungdomar och deras fritid". Drygt 60 personer från kommuner runt om i Sverige deltog.

Att arbeta med enkäter, 4 april 2019

Att arbeta med enkäter
med mer än 30 års erfarenhet att arbeta med enkäter bjöd Utvärderingsringen in till en kursdag om enkäter den 4 april 2019.

Föreningsstöd, 12 nov 2018

Den 12 nov 2018 arrangerade vi återigen en konferens med tema "Föreningsstöd". Ca 120 tjänstepersoner från drygt 60 kommuner deltog.

Erfarenhetskonferens, 31 jan-1 feb 2019

Den 31 jan - 1 feb deltog ca 195 personer på Erfarenhetskonferens 2019

Kommunerna och sociala medier, 23 april 2018

Den 23 april 2018 kunde vi få veta mer om hur vi kan använda oss av sociala medier i offentlig sektor. Ca 28 tjänstepersoner från drygt 15 kommuner deltog.

Ung Livsstil, 20 april 2018

Den 20 april 2018 kunde vi få veta mer om projektet Ung Livsstil som presenterade sitt arbete. Ca 135 tjänstepersoner från drygt 50 kommuner deltog.

Erfarenhetskonferens, 1-2 feb 2018

Den 1-2 februari deltog ca 135 personer på Erfarenhetskonferens 2018

Föreningsstöd, 13 nov 2017

Den 13 nov 2017 arrangerade vi återigen en konferens med tema "Föreningsstöd". Ca 75 tjänstepersoner från drygt 40 kommuner deltog.

Kommunerna och sociala medier, 15 maj 2017

Den 15 maj 2017 arrangerade vi för första gången en konferens med tema "Kommunerna och sociala medier". Ett 30-tal personer från Sveriges kommuner deltog.

Erfarenhetskonferens, 2-3 feb 2017

Den 2-3 februari deltog ca 155 personer på Erfarenhetskonferens 2017

Föreningsstöd, 14 nov 2016

Den 14 nov 2016 arrangerade vi en heldagskonferens i Stockholm om Föreningsstöd. Ca 100 personer från Sveriges kommuner deltog.

Ung Livsstil, 16 maj 2016

Den 16 maj arrangerade vi en heldagskonferens i Stockholm där forskningen Ung Livsstil presenterar rykande färska resultat och 30-åriga jämförelser hämtade från bl. a. fotboll, ishockey, basket, simning, gymnastik, tennis, bibliotek, kulturskola och fritidsgårdar.

Erfarenhetskonferens, 4-5 feb 2016

Den 4-5 februari 2016 deltog 170 personer på Erfarenhetskonferens 2016

Föreningsstöd, 16 nov 2015

Den 16 nov 2015 arrangerade vi en heldagskonferens i Stockholm om Föreningsstöd. Ca 100 personer från Sveriges kommuner deltog.

Ungdomar, 19 maj 2015

Den 19 maj 2015 deltog ca 70 personer i en konferens med tema "Ungdomar".

Erfarenhetskonferens, 5-6 feb 2015

Den 5-6 februari deltog 125 personer på Erfarenhetskonferens 2015

Föreningsbidrag, 4 nov 2014

Den 4 november 2014 deltog drygt 100 personer i ett seminarium om Föreningsbidrag.

 

 

 

Behöver ni stöd i ert utvecklingsarbete?

Vi hjälper er att genomföra hela eller delar av ditt uppdrag. 

Ska du genomföra ett projekt eller en undersökning kan du vända dig till oss. Vi kan hjälpa dig med hela genomförandet eller de delar som passar dig. Vill du ha våra synpunkter på ett frågeformulär, diskutera upplägget av ett projekt eller använda oss som bollplank ingår det kostnadsfritt som en service till dig som deltar i Utvärderingsringens nätverk.