Skip to the content

Menu

Kartläggning av föreningsstöd

Av erfarenhet utifrån ett 50-tal kartläggningar i hela landet, vet vi att föreningsstöd upplevs olika utifrån föreningars verksamhet som t ex kultur eller annan fritidsverksamhet såsom idrott. 

Med hjälp av vår kartläggning av ert stöd till föreningslivet, genom bidrag och de subventioner som uppstår via kommunala lokaler och anläggningar, skapar vi tillsammans en bild av varje förenings totala stöd i "kronor och ören".

Om ni dessutom väljer att kartlägga stödet för flera år ges en möjlighet att se hur stödet till föreningarna förändrats över tid. Vi kartlägger stödet för hela kommunen, för de föreningskategorier som finns samt för respektive förening.

Observera att det här är några av de delar som framgår av Utvärderingsringens kartläggning av ert stöd till föreningar.

Kontakta oss på info@utvarderingsringen.se för mer information och offert.

 

Behöver ni stöd i ert utvecklingsarbete?

Vi hjälper er att genomföra hela eller delar av ditt uppdrag. 

Ska du genomföra ett projekt eller en undersökning kan du vända dig till oss. Vi kan hjälpa dig med hela genomförandet eller de delar som passar dig. Vill du ha våra synpunkter på ett frågeformulär, diskutera upplägget av ett projekt eller använda oss som bollplank ingår det kostnadsfritt som en service till dig som deltar i Utvärderingsringens nätverk.