Skip to the content

Menu
Inloggning
Fältet 'Lösenord' måste fyllas i

Behöver du nytt lösenord vänligen kontakta gabriella@utvarderingsringen.se

Här loggar du in för att komma åt:

  • Dina uppgifter
  • Deltagarregister
  • Forum
  • Enkätexempel
  • Presentationsmaterial från våra tidigare konferenser
  • Rapporter från Utvärderingsringen

Serviceavgift:
Enskild deltagare, 900 kr exkl moms/12 mån
Gäller en enskild person.

Gruppdeltagare, 3.900 kr exkl moms/12 mån
Som gruppdeltagare har ni möjlighet att ansluta ett obegränsat antal kollegor från din egna förvaltning/kontor. Dessa kan bytas ut, läggas till eller vid behov tas bort när som helst under året.

Vill du också delta i nätverket?
Anmäl dig här eller kontakta Utvärderingsringens administration, info@utvarderingsringen.se 

Varför ska jag delta i nätverket?

Tillgång till forum

Har du en fråga eller ett problem som behöver lösas kan du ta hjälp av övriga deltagare i nätverket. Du skickar din fråga till oss – vi skickar frågan vidare till alla övriga som deltar i nätverket. På så sätt kommer du i kontakt med någon eller några som har erfarenhet av just din fråga. På samma sätt har du möjlighet att dela med dig av dina egna erfarenheter och kunskaper.

Möjlighet att kostnadsfritt få ditt material granskat

Vill du ha våra synpunkter på ett frågeformulär, diskutera upplägget av ett projekt eller använda oss som bollplank ingår det som en service till dig som deltar i Utvärderingsringens nätverk. Det kan t. ex. gälla en enkät som du vill gå ut med, ett projekt som du fått uppdrag att genomföra eller en rapport från ett utredningsuppdrag.

Tillgång till enkät-tips på hemsidan

På hemsidan finns idag olika enkättips som du kan ha nytta av när du ska genomföra en undersökning. Artiklarna tar upp frågor om frågekonstruktion, etiska regler, urval och bortfallsanalys mm.

Tillgång till enkätverktyg

Som nätverksdeltagare har du möjlighet att kostnadsfritt genomföra upp till tre enklare undersökningar/år via pappersenkät eller webbenkät. Du behöver inte lära dig ett nytt system – vi förbereder allt så det ska bli så enkelt som möjligt för dig. Vi har över 30 års erfarenhet av kommunala undersökningar och enkäter.

Registrera dig