Skip to the content

Menu

Erfarenhetskonferens, 26-27 jan 2023

Den 27-28 januari deltog ca 170 personer på Erfarenhetskonferens 2023

Här är program, deltagarlista samt presentationer från föreläsare tillsammans med annan information gällande Erfarenhetskonferensen 26-27 januari 2023 som genomfördes i samverkan mellan Utvärderingsringen och SFK, Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening

Tema: Hållbar framtid och goda livsmiljöer – Kulturens, idrottens och fritidens roll och utmaningar i samhällsutvecklingen

Idrottens riskzoner - När idrotten och samhällets system kolliderar
Medverkande: Johan R Norberg, Professor i idrottsvetenskap, Centrum för idrottsforskning

Hur vi kan samverka över förvaltningsgränserna för att realisera samhällsekonomiska vinster
Medverkande: Tomas Bokström, RISE

Ledarskap i det omöjliga!
Medverkande: Anette Norberg, föreläsare, ledamot i Sveriges Olympiska kommitté

Aktuellt från SKR
Medverkande: Nils-Olof Zethrin, Erik Peurell och Louise Andersson

PUNKS - med passionen som drivkraft!
Medverkande: Linda K Nordfors, PUNKS, Passionsdriven Utveckling av Näringsliv, Kultur och Samhälle

Därför löser underverk inga problem
Medverkande: Chris Schenlaer, författare, projektledare, föreläsare

Behöver ni stöd i ert utvecklingsarbete?

Vi hjälper er att genomföra hela eller delar av ditt uppdrag. 

Ska du genomföra ett projekt eller en undersökning kan du vända dig till oss. Vi kan hjälpa dig med hela genomförandet eller de delar som passar dig. Vill du ha våra synpunkter på ett frågeformulär, diskutera upplägget av ett projekt eller använda oss som bollplank ingår det kostnadsfritt som en service till dig som deltar i Utvärderingsringens nätverk.