Skip to the content

Menu

Föreningsstöd Eslövs kommun

Hösten 2023 inleddes en kartläggning av stödet till föreningar i Eslövs kommun. Vi sammanställer utbetalda kontanta bidrag, beräknar lokal- och skötselbidragens kostnadstäckning samt beräknar de subventioner som uppstår till de föreningar som nyttjar kommunägda lokaler och anläggningar.

Dessutom genomförs två enkätundersökningar för att ta reda på föreningarnas upplevelse av kommunens bidragsgivning respektive lokalbokning.

 

Kontaktperson: Helena Schönström, Verksamhetschef, Allmän kultur och fritid
epost: helena.schonstrom@eslov.se

Publicerat den 01 september 2023

Här finns vi

Vi finns i Halmstad och i Stockholm

Tel. +46 702 38 52 49

info@utvarderingsringen.se