Skip to the content

Ingå i nätverket

Här kan du anmäla dig till att ingå i Utvärderingsringens nätverk.

Vi erbjuder tjänstepersoner i offentlig sektor att ingå i Utvärderingsringens nätverk.

Serviceavgift:  

Enskilt medlemskap, ett personligt medlemskap:
900 kr exkl moms per 12 månader

Gruppmedlemskap, ett obegränsat antal tjänstepersoner från din förvaltning har möjlighet att ingå i gruppen:
3 900 kr exkl moms per 12 månader

Som medlem i Utvärderingsringens nätverk har du möjlighet
• att delta på våra konferenser till rabatterad avgift
• att ställa frågor som berör din befattning till kollegor runt om i landet
• att delta i samtal med dina kollegor runt om i landet

Ange den referens samt fakturaadress som gäller för fakturering
Ange hur du önskar delta, "enskilt" eller som "grupp"Är det något särskilt meddelande du vill lämna?

Här finns vi

Vi finns i Halmstad och i Stockholm

Tel. +46 702 38 52 49

info@utvarderingsringen.se

Behöver ni stöd i ert utvecklingsarbete?

Vi hjälper er att genomföra hela eller delar av ditt uppdrag. 

Ska du genomföra ett projekt eller en undersökning kan du vända dig till oss. Vi kan hjälpa dig med hela genomförandet eller de delar som passar dig. Vill du ha våra synpunkter på ett frågeformulär, diskutera upplägget av ett projekt eller använda oss som bollplank ingår det kostnadsfritt som en service till dig som deltar i Utvärderingsringens nätverk.