Skip to the content

Menu

Vad ingår i nätverket?

Utvärderingsringens nätverk är tillgängligt för dig som arbetar i och har ansvar inom offentliga verksamheter. Nätverket gör det möjligt för deltagare att ta del av varandras erfarenheter och kunskaper i olika frågor. Både genom att ställa eller svara på varandras frågor alternativt bjuda in till digitala samtal. Som deltagare i nätverket prenumererar du på valfritt intresseområde och således följa de frågor som är mest aktuella för dig – eller välja att ta del av samtliga områden. I dagsläget har vi totalt sju intresseområden:
Kommunövergripande frågor – Fritid, Idrott, Anläggningsteknik – Kultur – Skola – Ungdomsfrågor – Socialtjänst, Vård & Omsorg – E-frågor & IT.
Deltar du i nätverket har du även rabatt på våra konferensavgifter.

 

Följande tjänster i serviceavgiften:

• Rabatterad deltagaravgift på våra konferenser och kurser
• Tillgång till presentationer från tidigare konferenser
• Tillgång till nätverkets forum där du som deltagare har möjlighet att både ställa och besvara frågor inom offentlig verksamhet
• Tillgång till Grupprum – en tjänst där du kan boka in teamsmöten med andra nätverksmedlemmar
• 
Konsultation om hur du kan genomföra ditt projekt
• Konsultation kring dina frågor till din enkät
• Granskning av enkät
• Tillgång till Utvärderingsringens enkättips 
• Tillgång till Utvärderingsringens enkätmallar 

 

Gå med i nätverket här

Här finns vi

Vi finns i Halmstad och i Stockholm

Tel. +46 702 38 52 49

info@utvarderingsringen.se

Behöver ni stöd i ert utvecklingsarbete?

Vi hjälper er att genomföra hela eller delar av ditt uppdrag. 

Ska du genomföra ett projekt eller en undersökning kan du vända dig till oss. Vi kan hjälpa dig med hela genomförandet eller de delar som passar dig. Vill du ha våra synpunkter på ett frågeformulär, diskutera upplägget av ett projekt eller använda oss som bollplank ingår det kostnadsfritt som en service till dig som deltar i Utvärderingsringens nätverk.