Skip to the content

Vad ingår i nätverket?

Vi har ett nätverk för tjänstepersoner i offentlig sektor.

– Deltar du i Utvärderingsringens nätverk?

Då ingår följande tjänster i serviceavgiften:

• Rabatterad deltagaravgift på våra konferenser och kurser
• Tillgång till presentationer från tidigare konferenser
• Tillgång till nätverkets forum där du som deltagare har möjlighet att både ställa och besvara frågor inom offentlig verksamhet
• Tillgång till Grupprum – en tjänst där du kan boka in teamsmöten med andra nätverksmedlemmar
• 
Konsultation om hur du kan genomföra ditt projekt
• Konsultation kring dina frågor till din enkät
• Granskning av enkät
• Tillgång till Utvärderingsringens enkättips 
• Tillgång till Utvärderingsringens enkätmallar 
• Tillgång till Enkätpanelen 3.0, ett webbaserat enkätverktyg – till viss del avgiftsfritt för gruppdeltagare. Se mer!

Logga in här!

 

– Deltar du inte i Utvärderingsringens nätverk ännu?

Serviceavgift
Du kan välja att delta på två sätt:

1. Delta enskilt, gäller specifik person.
Serviceavgift: 900 kr exkl moms/12 månader

2. Delta som grupp, då finns möjlighet att ansluta ett obegränsat antal deltagare per förvaltning/kontor. Här finns möjlighet att ändra vilka som ingår i gruppen när som helst under året.
Serviceavgift: 3.900 kr exkl moms per 12 månader

Registrera dig här!

Är det något du undrar över?
Kontakta administrationen på info@utvarderingsringen.se.

Tillbaka

Behöver ni stöd i ert utvecklingsarbete?

Vi hjälper er att genomföra hela eller delar av ditt uppdrag. 

Ska du genomföra ett projekt eller en undersökning kan du vända dig till oss. Vi kan hjälpa dig med hela genomförandet eller de delar som passar dig. Vill du ha våra synpunkter på ett frågeformulär, diskutera upplägget av ett projekt eller använda oss som bollplank ingår det kostnadsfritt som en service till dig som deltar i Utvärderingsringens nätverk.