Skip to the content

Menu

Brukarundersökning Norbergs kommun

Sommaren 2022 påbörjades en brukarundersökning bland äldreboenden i Norbergs kommun. Enkätens utformning gör att det går att utläsa ett jämförande kvalitetsindex samt ett fyrfältsdiagram i resultattuttaget. På så vis går det enkelt att göra jämförelser från gång till gång. Undersökningen genomförs via enkäter som besvaras på papper och därefter matas svaren in i enkätverktyget Enkätpanelen.

Publicerat den 23 juni 2022

Här finns vi

Vi finns i Halmstad och i Stockholm

Tel. +46 702 38 52 49

info@utvarderingsringen.se