Skip to the content

Föreningsstödet i Perstorps kommun

Hösten 2021 inleddes en utredning av föreningsstödet till föreningar i Perstorps kommun. 

Bl. a. kommer utredningen att gälla kontanta bidrag, lokalsubventioner samt beräkning av kostnadstäckning för de föreningar som bedriver verksamhet i egna/egendrivna lokaler. 
Här ingår också en översyn av organisation och bidragens utformning.

När: 1 januari 0001

Här finns vi

Fiskaregatan 17
302 90 Halmstad

Tel. +46 702 38 52 49

info@utvarderingsringen.se