Skip to the content

Menu

Den 9 november genomför vi årets konferens Föreningsstöd!

Plats: Garnisonen Konferens, Karlavägen 100 i Stockholm

 

Anmäl dig redan nu! Medlemmar i Utvärderingsringens nätverk erhåller rabatt på konferensavgiften. Är du inte redan med? Bli medlem här.

Inbjudan/Program      Anmälningsformulär

Ur programmet:

Från utredning till förändring
Varbergs kommun har sedan ett par år tillbaka arbetat med att utveckla sitt föreningsstöd, där en föreningsstödsutredning var en del i processen. Hör hur processen varit och vad utredningen gav. På vilket sätt tog sig kommunen an förändring av sitt föreningsstöd och vilka var utmaningarna?
Åsa Johnsson, utvecklingsstrateg, och Tina Wallin, friskvårdsutvecklare, Varbergs kommun

 

Att arbeta med driftbidrag och stöd till ridsport
I Falkenbergs kommun driver många föreningar egen lokal och anläggning vilket har lett till att kommunens arbete med driftbidrag är extra viktigt. De senaste åren har nya regler för driftbidrag tagits fram och är riktade mot föreningarnas olika typer av verksamhet. Kommunen genomförde nyligen en översyn av hur stödet fördelas till ridsportföreningar. Hur ser behovet ut och på vilket sätt kan kommunen bidra?
Erika Svensson, ungdoms- och civilsamhälleschef, och Johanna Åstrand, föreningsutvecklare, Falkenbergs kommun

 

Stöd till kultur för barn och unga
I Karlstads kommun erbjuds barn och unga möjligheter att utöva kulturverksamhet på flera olika sätt. Hör hur kommunen arbetar med olika former av stöd till olika kulturprojekt för barn och unga. Ta även del av hur finansieringen av sommarlovsaktiviteter som konstkollo, sommarbokbusen eller dagkolloveckor lösts utan statligt stöd.
Åsa Svanström, Projektledare kultur, Karlstads kommun

 

Varför parasport?
Parasport är idrott för personer med funktionsnedsättning. Den kännetecknas av gemenskap, glädje och drömmar. Hur arbetar förbundet? Vilket stöd kan förbundet erbjuda föreningar ute i kommunerna? Vilket stöd ser förbundet att kommunerna kan ge föreningarna?
Medverkande: Frida Lundh, Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté

 

Stöd till kultur och civilsamhälle
Norrköpings kommun har sedan lång tid tillbaka ett rikt kulturliv vilket genomsyrar kommunens tankar kring att ge möjlighet för föreningar att söka, och erhålla, flera former av stöd för deras olika verksamheter respektive arrangemang. Var med och ta del av hur de arbetar med frågan om stöd till olika kategorier av föreningar inom området kultur och civilsamhälle.
Medverkande: Andreas Lind, kulturstrateg, Norrköpings kommun

 

Sverok– Mer än landets största ungdomsförbund
Sverok en ideell organisation som samlar föreningar och medlemmar från hela landet. Låt dig inspireras av deras arbete med att förutom att samla, utveckla och sprida spelkulturen också arbetar med olika projekt som t ex Samspel eller Proud and nerdy, med målet att t ex skapa trygga mötesplatser öka gemenskap ungdomar emellan.
Max Horttanainen, ordförande Sverok

Behöver ni stöd i ert utvecklingsarbete?

Vi hjälper er att genomföra hela eller delar av ditt uppdrag. 

Ska du genomföra ett projekt eller en undersökning kan du vända dig till oss. Vi kan hjälpa dig med hela genomförandet eller de delar som passar dig. Vill du ha våra synpunkter på ett frågeformulär, diskutera upplägget av ett projekt eller använda oss som bollplank ingår det kostnadsfritt som en service till dig som deltar i Utvärderingsringens nätverk.