Skip to the content

Menu

Översyn av kommunalt föreningsstöd i Uddevalla kommun

Uddevalla kommun

Uddevalla kommun inledde i februari en översyn av det kommunala föreningsstödet med hjälp av oss på Utvärderingsringen. Vårt uppdrag gick ut på att med hjälp av träffar med kultur- och fritidsnämnden, kultur- och fritidsförvaltningen samt representanter från föreningslivet samla in material. Det gjordes enligt en särskild metod för att skapa en övergripande bild om hur de olika parterna upplever kommunens nuvarande stöd till föreningslivet samt hur det skulle kunna utvecklas. Vi hade totalt sju träffar under dagarna 17-20 februari på plats i Uddevalla kommun. 

Kontaktperson Uddevalla kommun:
Katarina Hansson, förvaltningschef, kultur och fritid
epost: katarina.g.hansson@uddevalla.se

När: 01 januari 0001

Här finns vi

Fiskaregatan 17
302 90 Halmstad

Tel. +46 702 38 52 49

info@utvarderingsringen.se