Hem

      Välkommen till Utvärderingsringen!

Gruppmedlemskap

Ett gruppmedlemskap innebär lite mer än ett enskilt.
Exempel: Här har ni möjlighet att ansluta ett obegränsat antal medlemmar från en och samma förvaltning. Ni har även möjlighet att kostnadsfritt använda er av vårt enkätprogram MinUtvärdering för tre enklare undersökningar per år. Kan med fördel användas för t ex brukarundersökningar och elevenkäter.

Får ni inte våra medlemsutskick?

Kontrollera att info@utvarderingsringen.se är godkänd som avsändare i din epost.

 

Håll utkik efter kommande konferens
13 november 2017
med tema ”Föreningsstöd”!

Utvärderingsringen är främst ett nätverk för den offentliga sektorn. Vi hjälper bl a till med kvalitetsundersökningar inom olika kommunala områden. Hos oss får du inte bara hjälp med att distribuera din enkät som kan besvaras via webb eller pappersform, eller båda delar, utan även hjälp med att ställa rätt frågor så att du vet hur du ska kunna få användning av dina svar. Även du som inte ingår i den offentliga sektorn är välkommen att höra av dig till oss för konsultation vid kvalitetsundersökningar!

Medlemsavgift, exkl moms:

Enskilt medlemskap, 900 kr/år
Gruppmedlemskap, 3 900 kr/år  – obegränsat antal anslutande medlemmar från en och samma förvaltning ingår.
Läs mer om vad de olika medlemskapen innebär.  gronlank

 

linje