Hem

      Välkommen till Utvärderingsringen!

Gruppmedlemskap

I ett gruppmedlemskap har ni möjlighet att ansluta ett obegränsat antal medlemmar från en och samma förvaltning.

Får ni inte våra medlemsutskick?

Kontrollera att info@utvarderingsringen.se är godkänd som avsändare i din epost.

 

Håll utkik efter kommande konferens
13 november 2017
med tema ”Föreningsstöd”!

Plats: Garnisonen Konferens, Karlavägen 100 i Stockholm

Exempel på inslag under dagen:

  • Om ledarskapets betydelse för föreningsverksamheten – Universitetslektor Marie Hedberg presenterar sin forskning
  • Föreningslivets betydelse för en lyckad integration – erfarenheter från Älvkarleby kommun
  • Hur kan bidrag till föreningslivet ge möjlighet till fritidsverksamhet inom LSS-området? – erfarenheter från Halmstads kommun
  • Hur kan lokalsubventioner i kommunala anläggningar och lokaler beräknas och beskrivas? – erfarenheter från Kristianstads kommun
  • Cecilia Safaee, årets peppare 2017 och grundare av Futebol dá Forca, berättar om hur kommuner skulle kunna engagera sig i deras arbete
  • Riksidrottsförbundet berättar om det nya ramverket för anläggningsstödet

OBS! Korrekt deltagaravgift:
Utvärderingsringens medlemmar: 3.000 kr exkl moms
SFK:s medlemmar: 3.500 kr exkl moms
Övriga deltagare: 3.900 kr exkl moms

Inbjudan och program    Anmälningsformulär


Utvärderingsringen är främst ett nätverk för den offentliga sektorn. Vi hjälper bl a till med kvalitetsundersökningar inom olika kommunala områden. Hos oss får du inte bara hjälp med att distribuera din enkät som kan besvaras via webb eller pappersform, eller båda delar, utan även hjälp med att ställa rätt frågor så att du vet hur du ska kunna få användning av dina svar. Även du som inte ingår i den offentliga sektorn är välkommen att höra av dig till oss för konsultation vid kvalitetsundersökningar!

Medlemsavgift, exkl moms:

Enskilt medlemskap, 900 kr/år
Gruppmedlemskap, 3 900 kr/år  – obegränsat antal anslutande medlemmar från en och samma förvaltning ingår.
Läs mer om vad de olika medlemskapen innebär.  gronlank

 

linje