Skip to the content

Menu

Om oss

Vad är Utvärderingsringen?

Utvärderingsringen är främst ett nätverk för tjänstepersoner i offentlig sektor. Vi gör också hela eller delar av olika utredningar för kommuner, samt erbjuder ett enkätverktyg som kan användas vid både pappers- alternativt webenkäter och användas av offentlig såväl privat sektor.

Utvärderingsringen ansvarar för SFK, Sveriges Fritids- och Kulturchefsförenings, administration.

Läs mer om oss här!

Historia

Under mitten av 1990-talet kom begreppet kvalitet på allvar till den kommunala sektorn.
Grundarna av Utvärderingsringen – Anders Lundkvist och Christer Fahlström – arbetade då vid Svenska kommunförbundet, nuvarande Sveriges Kommuner och Landsting. Där ansvarade de bl.a. för flera projekt som syftade till att utveckla tekniker och metoder som på ett enkelt sätt skulle kunna användas i ett kommunalt kvalitetsarbete...