Skip to the content

Menu

FAQ

Här hittar du vanliga frågor och svar.

Den 21 dec 2017 publicerade vi vår nya hemsida vilket innebar att de lösenord ni som ingår i nätverket använt tidigare inte längre fungerar. Den 21 dec 2017 skickades två mail ut till alla deltagare varav ett innehåller en länk till att byta sitt lösenord till ett som fungerar på den nya hemsidan. Har du inte fått det mailet, eller inte hittar det i skräpposten t.ex., är du välkommen att höra av dig till oss på sanna@utvarderingsringen.se, så ordnar vi en inloggning.

Utvärderingsringen är ett nätverk för tjänstepersoner samt ett företag som gör delar eller hela utredningar främst på uppdrag av offentlig sektor. Mer info hittar du här.

Du kan kontakta oss via mail: info@utvarderingsringen.se   eller tel +46 708642307.

I nätverket kan du delta som enskild person eller som grupp.

Att delta som enskild person innebär att en person alt. befattning är medlem i Utvärderingsringen.
Serviceavgift: 900 kr exkl moms/12 mån.

Att delta som grupp innebär att en förvaltning/kontor deltar och då har samtliga tjänstepersoner som tillhör denna möjlighet att delta i nätverket. En tjänsteperson utses som kontaktperson för gruppen som meddelar oss vilka som ska ingå i nätverket. 
Serviceavgift: 3.900 kr exkl moms/12 mån. I en grupp kan deltagarna läggas till, bytas eller tas bort under årets gång.

Alla som ingår i nätverket har egen inloggning.

Ett delta enskilt i nätverket innebär att en person alt. befattning ingår i nätverket Utvärderingsringen.

Serviceavgift: 900 kr exkl moms/12 mån.

Att delta som grupp i nätverket innebär att alla som tillhör denna, dvs en förvaltning eller kontor, har möjlighet att delta. För gruppen utses en kontaktperson som meddelar oss vilka som ska ingå från dennes förvaltning/kontor.

 

Serviceavgift: 3.900 kr exkl moms/12 mån. I en grupp kan deltagare läggas till, bytas eller tas bort under årets gång.

Alla deltagare i en grupp har egen inloggning.

 Ja, du får rabatt på våra konferensen samt på de konferenser där vi är medarrangörer. Deltar du i vårt nätverk finns det även möjlighet att få en rabatt vid vissa av våra uppdrag.

Våra mail skickas från info@utvarderingsringen.se

Därför är det viktigt att den epostadressen är tillåten i din epost.

Nej, vissa mail, som vi anser gäller alla deltagare får du skickade till dig. För övrigt kan du t.ex. välja vilka intresseområden du vill följa i ”frågor & svar”. Då får du bara de frågor som ingår i ”ditt” område skickade till dig.

Du ska anlita Utvärderingsringen då vi har många års erfarenhet av utvärderingsarbete och utredningsarbete. Se mer

Ja, som deltagare i Utvärderingsringens nätverk kan du kostnadsfritt få support av oss i ditt arbete. Antingen inför eller under ett utredningsarbete.

Ja, som deltagare i Utvärderingsringens nätverk får du tillgång till olika enkätexempel.

Ja, vi har olika möjligheter till verktyg vad det gäller enkäter.

Vi kan t.ex. göra KF-vaneundersöknkngar, elevenkäter, brukarenkäter både via web och papper. Som gruppdeltagare har du kostnadsfri tillgång till enkätverktyg för 3 enklare undersökningar per medlemsår.

Här finns vi

Fiskaregatan 17
302 90 Halmstad

Tel. +46 702 38 52 49

info@utvarderingsringen.se