Skip to the content

Kartläggning av föreningsstöd

Vid en kartläggning av det totala föreningsstödet gör vi en total genomgång av vad föreningarna får i totalt kommunalt stöd via kontanta bidrag, subventioner via kommunala lokaler och annan service. Du kan redovisa en bild av varje förenings totala stöd i ”kronor och ören”.

Under åren har vi genomfört ett 30-tal kartläggningar runt om i landet.

Se exempel på kommuner!

Folder om Föreningsstödutredning
Kontakta oss på info@utvarderingsringen.se för offert.

 

Tillbaka

Behöver ni stöd i ert utvecklingsarbete?

Vi hjälper er att genomföra hela eller delar av ditt uppdrag. 

Ska du genomföra ett projekt eller en undersökning kan du vända dig till oss. Vi kan hjälpa dig med hela genomförandet eller de delar som passar dig. Vill du ha våra synpunkter på ett frågeformulär, diskutera upplägget av ett projekt eller använda oss som bollplank ingår det kostnadsfritt som en service till dig som deltar i Utvärderingsringens nätverk.