Skip to the content

Menu

Enkätundersökningar

Enkäter är idag ett viktigt inslag i den kommunala vardagen. Flera kommunala verksamhetsområden har också lagstadgade krav på att visa på hur verksamheten fungerar. Enkäten är då ett av flera tänkbara verktyg som kan användas. Vi har stor erfarenhet av att skapa olika typer av frågeformulär, ställa rätt frågor i enkäter och genomföra undersökningar.

Vi rekommenderar dig att använda vårt enkätverktyg Enkätpanelen vid enkätundersökningar. Enkätpanelen har många möjligheter till konstruktion av enkät samt en särskild resultatmodul vilket gör det enkelt att analysera de inkomna svaren.

Kontakta oss om du vill ha hjälp med delar av eller hela ditt uppdrag!

Är du deltagare i Utvärderingsringens Nätverk? Som deltagare kan du logga in och ta del av kostnadsfria enkättips, enkätmallar m.m. Logga in här!

Mer om Enkätpanelen och olika former av avtal.

 

Tillbaka


Enkätpanelen 2.1

Prova gärna vårt nya enkätverktyg, Enkätpanelen 2.1. För er som deltar som grupp i Utvärderingsringens nätverk ingår det till viss del avgiftsfritt. Se mer.