Skip to the content

Enkätundersökningar

Enkäter är idag ett viktigt inslag i den kommunala vardagen. Flera kommunala verksamhetsområden har också lagstadgade krav på att visa på hur verksamheten fungerar. Enkäten är då ett av flera tänkbara verktyg som kan användas. Vi har stor erfarenhet av att skapa olika typer av frågeformulär, ställa rätt frågor i enkäter och genomföra undersökningar.

Kontakta oss om du vill ha hjälp med delar av eller hela ditt uppdrag!

Är du deltagare i Utvärderingsringens Nätverk? Som deltagare kan du logga in och ta del av kostnadsfria enkättips, enkätmallar m.m. Logga in här!

 

Tillbaka


Behöver ni hjälp med utredningar?

Vi hjälper er att genomföra hela eller delar av ditt uppdrag. 

Ska du genomföra ett projekt eller en undersökning kan du vända dig till oss. Vi kan hjälpa dig med hela genomförandet eller de delar som passar dig. Vill du ha våra synpunkter på ett frågeformulär, diskutera upplägget av ett projekt eller använda oss som bollplank ingår det som en service till dig som medlem i Utvärderingsringen.