Skip to the content

Kundundersökning, Söderhamns kommun

I Söderhamns kommun genomförs i samarbete med Utvärderingsringen en s k kundundersökning under perioden april-maj 2018. Undersökningen vänder sig till föräldrar som har barn i förskola eller fritidshem. Respondenterna besvarar enkäten via webben i verktyget Enkätpanelen. 

Kontaktperson: Maria Eriksson
Barn- och Utbildningsförvaltningen
epost: maria.eriksson@soderhamn.se

Om författaren

Susanne "Sanna" Lindqvist, projektledare och administratör på Utvärderingsringen

Här finns vi

Fiskaregatan 17
302 90 Halmstad

Tel. +46 702 38 52 49

info@utvarderingsringen.se