Skip to the content

Utredning av föreningsstöd, Eskilstuna kommun

I maj 2018 inleddes en utredning av föreningsstödet till föreningar inom fritid och kultur i Eskilstuna kommun. 

Bl.a. kommer utredningen att gälla kontanta bidrag, lokalsubventioner samt beräkning av kostnadstäckning för de föreningar som bedriver verksamhet i egna/egendrivna lokaler. En undersökning om föreningarnas åsikter om kommunens kontanta bidrag samt lokalbokning genomförs också. Resultatet kommer att jämföras med resultat av en tidigare utredning, det totala stödet under 2010.

Kontaktperson Eskilstuna kommun: Sara Nordlund, Förvaltningsstrateg
epost: sara.nordlund@eskilstuna.se

Om författaren

Susanne "Sanna" Lindqvist, projektledare och administratör på Utvärderingsringen

Här finns vi

Fiskaregatan 17
302 90 Halmstad

Tel. +46 702 38 52 49

info@utvarderingsringen.se