Skip to the content

Nyheter

I dagarna 17-20 februari 2020 inleddes en översyn av det kommunala föreningsstödet i Uddevalla kommun. Vårt uppdrag innebar att samla in material från träffar med både kultur- och fritidsnämnden, förvaltningen samt representanter från föreningslivet om hur de upplever kommunens stöd till föreningslivet. 

Låt oss presentera vårt allra senaste intresseområde, nämligen Hållbarhet & Miljö! 

  Hösten 2019 inleddes en utredning av föreningsstödet till föreningar inom fritid och kultur i Sjöbo kommun.  Bl. a. kommer utredningen att gälla kontanta bidrag, lokalsubventioner samt beräkning av kostnadstäckning för de föreningar som bedriver verksamhet i egna/egendrivna lokaler. En undersökning om föreningarnas åsikter om kommunens kontanta bidrag samt lokalbokning geno ...

I Söderköpings kommun genomförs i samarbete med Utvärderingsringen en undersökning av vad föräldrar till barn i förskola och fritidshem under perioden april-maj 2019.

I Söderköpings kommun genomförs i samarbete med Utvärderingsringen en kultur- och fritidsvaneundersökning under perioden mars-maj 2019.

I Eskilstuna kommun genomförs i samarbete med Utvärderingsringen en kartläggning av nuläget om styrning och användning av fyra arenor under perioden feb-maj 2019.

I Trosa kommun genomförs i samarbete med Utvärderingsringen en utredning av föreningsstödet under perioden jan-juni 2019.

I Marks kommun genomförs i samarbete med Utvärderingsringen en utredning av föreningsstödet under perioden maj-nov 2018.

I Eskilstuna kommun genomförs i samarbete med Utvärderingsringen en utredning av föreningsstödet under perioden maj-nov 2018.

I Söderköpings kommun genomförs i samarbete med Utvärderingsringen en utredning av föreningsstödet under perioden april-sep 2018.