Skip to the content

Menu

Den 10 november genomför vi en Ungdomskonferens med tema
Trygghet

Plats: Garnisonen Konferens, Karlavägen 100 i Stockholm

Anmäl dig redan nu! Medlemmar i Utvärderingsringens nätverk erhåller rabatt på konferensavgiften. Är du inte redan med? Bli medlem här.

Inbjudan/Program     Anmälningsformulär

Ur programmet:

Trygg och inkluderande idrott och fritid med Rädda Barnen
Idrott- och fritidsaktiviteter är mer än bara roligt, tryggt och meningsfullt – det är en friskfaktor!
Rädda Barnen arbetar utifrån barns behov och rättigheter för att barn ska få en trygg och meningsfull fritid. Idrott och fritid är en viktig del för barn och ungas fysiska och psykiska välbefinnande, men det förutsätter också att barn och unga känner sig trygga på sina fritidsaktiviteter. Lyssna på Helene och Rebecca som ansvarar för trygg och inkluderande fritid och idrott på Rädda Barnen.
Outi Krekula & Rebecca Ahlenius, Rädda Barnen

 

Fritidsgårdsutveckling i Sigtuna
I Sigtuna kommun ligger fritidsgårdsverksamheten under kulturverksamheten. Så har det varit sedan 2006, vilket har lett till en positiv utveckling! Genom kvalitetsarbete, breddning av uppdrag och initiativ från ungdomar själva har fritidsgårdarna i Sigtuna skapat ett ungdomsengagemang. Med ett nytt utvecklingsuppdrag för fritidsgårdarna från kultur- och fritidsnämnden ska utvecklingen bli ännu tydligare, vilket de kommer att presentera. Låt dig inspireras av att lyssna på utvecklingsarbetet de gjort och som fortfarande pågår i Sigtuna för att skapa framgångsrika fritidsgårdar för alla!
Lars Palmér, förvaltningschef & Ann Blomqvist Estevez, kultur- och ungdomschef, kultur- och fritidsförvaltningen, Sigtuna kommun

 

Människan bakom uniformen – från projekt till verksamhet
I Örebro kommun driver fritidshuset Tegelbruket verksamheten Människan bakom uniformen (MBU), på uppdrag av kommunen. Tegelbruket är en förening och beskriver sig själva som Örebros självklara ungdomsarena som bedriver flera typer av verksamheter.  MBU är ett projekt som syftar till att bygga broar mellan unga och blåljuspersonal och drivs på flera sätt i landet, men i Örebro har det gått från att vara ett projekt till att bli verksamhet. Föreningen Tegelbruket berättar nu om verksamheten och dess utmaningar respektive vinster. Varför är MBU viktigt?
Beston Kalefa, ungdomscoach fokus mänskliga rättigheter, Tegelbruket

 

Trygga Möten med Scouterna
Scouterna använder en metod i sin verksamhet som de kallar Trygga Möten, en metod de utvecklat sedan 2005. Syftet är att all verksamhet i Scouterna ska vara trygg och säker och fri från övergrepp och kränkningar i alla former samt att ledare ska få stöd i att agera om något händer. Melis och Ingrid, samordnare för Trygga Möten, är på plats och berättar om metoden och hur Trygga Möten kan användas i fler verksamheter än Scouterna. 
Melis Yorulmaz och Ingrid Häggblom, samordnare för Trygga Möten, Scouterna

 

Uppsökande ungdomsverksamhet med fältassistenter
I Kungälvs komun hittar vi en enhet fältarbetare, som arbetar med uppsökande ungdomsverksamhet. Fältassistenterna grundar sitt arbete i de behov ungdomarna har, och de är oftast ute i fält kvällar, helger, vid evenemang och på platser där vuxenvärlden är liten. Var med och lyssna på när Johan och Josefin berättar om hur fältassistenterna i Kungälv tillsammans med föräldrar, föreningar och frivilligorganisationer arbetar för ungas trygghet.
Johan Fredberg, ungdomsarbetare Trygga ungdomsmiljöer, Kungälvs kommun

 

Stoppa skitsnacket - Locker Room Talk
Locker Room Talk är en svensk ideell organisation som vill skapa nästa generations förebilder och idrottsutövare genom att göra killarnas omklädningsrum till en tryggare plats så att de enkelt kan idrotta, mår bra och bli den bästa versionen av sig själv.
De skapar målgruppsanpassade metoder med utgångspunkt inom lagidrotten- & skolans omklädningsrum för killar och deras ledare i jämställd idrott, värdebaserat ledarskap och emotionell intelligens. De identifierar andra rum som påverkar omklädningsrummet med anpassade metoder och jobbar med opinionsbildning för att uppnå en systemförändring i samhället på nationell och internationell nivå.
Idag upplever många ungdomar kränkningar inom idrottsrörelsen och med hjälp av sitt arbete vill LRT skapa en ökad medvetenhet kring förväntningar som finns på framför allt killar, sociala färdigheter, relationer till sig själv och andra. Hör hur LRT själva beskriver sin verksamhet, varför den finns och hur de genom sitt arbete verkar för att göra skillnad.
Julia Frännek, verksamhetschef Locker Room Talk

 

Behöver ni stöd i ert utvecklingsarbete?

Vi hjälper er att genomföra hela eller delar av ditt uppdrag. 

Ska du genomföra ett projekt eller en undersökning kan du vända dig till oss. Vi kan hjälpa dig med hela genomförandet eller de delar som passar dig. Vill du ha våra synpunkter på ett frågeformulär, diskutera upplägget av ett projekt eller använda oss som bollplank ingår det kostnadsfritt som en service till dig som deltar i Utvärderingsringens nätverk.