Skip to the content

Föreningsstöd, 9 nov 2020

Tema: Villkor, regler och normer för stöd

Datum: 9 november, 2020
Plats: Lokal Berzelii Park, Garnisonen Konferens, Karlavägen 100 i Stockholm

Konferensen sänds även live via Zoom, du anger vid anmälan om du vill delta på plats eller digitalt. Konferensavgiften är densamma för ett digitalt deltagande.

 

Deltagaravgift - samma avgift vid deltagande på plats respektive via live-sändning/Zoom
Deltagare i Utvärderingsringens nätverk:  3 000 kr, exkl moms
Deltagare i SFK: 3 500 kr, exkl moms
Övriga:  3 900 kr, exkl moms
För dig som deltar på plats: Morgonkaffe, lunch och eftermiddagskaffe ingår 

Inbjudan och program 9 november 2020
Anmälningsformulär 9 november 2020

Ur innehållet: 

"Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället, SOU 2019:35"
– Daniel Lindvall berättar om förslaget som togs fram via den statliga Demokrativillkorsutredningen, kring bidragen i kommuner och regioner.

"Nya former för ekonomiskt stöd till idrotten"
– Peter Eriksson berättar om förändringar för ekonomiskt stöd till idrotten. 

"30 år utan aktivitetsstöd"
– Ewa Widell och Ann-Britt Norlander berättar om Öckerö kommuns stöd till föreningslivet genom 0-taxa utan aktivitetsstöd och hur det ser ut idag.

"Föreningsbidrag utifrån behov"
– Tommy Jingfors och Hans Andersson berättar om de nya regler som införts i Borås stad, där stödet utgår från föreningens behov istället för kategori.

"Föreningsstöd i dialog"
– Maria Motin och Marina Sjödahl berättar om arbetet med att ge stöd via dialog istället för detaljstyrda regler.

"Hoops – Basket och kultur på samma planhalva!"
– Stephen Dippel berättar om hur idrott och kultur kan mötas tillsammans för att gemensamt ge möjlighet till ökad trygghet, integration och inkludering i utsatta områden.

Behöver ni stöd i ert utvecklingsarbete?

Vi hjälper er att genomföra hela eller delar av ditt uppdrag. 

Ska du genomföra ett projekt eller en undersökning kan du vända dig till oss. Vi kan hjälpa dig med hela genomförandet eller de delar som passar dig. Vill du ha våra synpunkter på ett frågeformulär, diskutera upplägget av ett projekt eller använda oss som bollplank ingår det kostnadsfritt som en service till dig som deltar i Utvärderingsringens nätverk.