Skip to the content

Menu

Den 22 mars 2023 genomför vår utbildningsdag/konferens om Hållbarhet med tema
Social hållbarhet – Definition och utmaningar

Plats: Garnisonen Konferens, Karlavägen 100 i Stockholm

Anmäl dig redan nu! Medlemmar i Utvärderingsringens nätverk erhåller rabatt på konferensavgiften. Är du inte redan med? Bli medlem här.

Inbjudan/Program        Anmälningsformulär

Ur programmet:

Vad är social hållbarhet?
Möt Karl-Henrik Robèrt, professorn i strategisk planering för hållbarhet som vunnit både Gorbatjovs Green Cross Award for International Leadership och Blue Planet Prize. I 30 år har Karl-Henrik deltagit i arbetet att utveckla en metodik för att vilken verksamhet som helst ska kunna planeras och utvecklas utan att det bidrar till förstörelsen av varken naturen eller det sociala systemet. 
Ta tillfället i akt att möta Karl-Henrik och lyssna till vad social hållbarhet är och hur det bör beaktas. Karl-Henrik tar med oss på en förmiddag full av information om vad hans forskning kommit fram till och hur det används i praktiken. Passet avslutas med gemensamma övningar på plats som ger direkta verktyg att nyttja i våra respektive verksamheter.
Karl-Henrik Robèrt, professor i social hållbarhet, Blekinge Tekniska Högskola (BTH)

 

Folkhälsa i relation till social hållbarhet
Daniel Berglind forskar sedan många år inom folkhälsa och är inbjuden för att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Skillnader i folkhälsa finns, men frågan är hur de yttrar sig och vilka lösningar som går att hitta. Samhället formar våra livsvanor, så hur bygger vi samhällen som främjar vår hälsa? Är hälsa en klassfråga?
Daniel Berglind, docent Karolinska Institutet (KI)

 

Därför ska vi arbeta med hbtqi-frågor
RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter, är en ideell organisation som arbetar för att hbtqi-personer ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som alla andra i samhället. Utifrån ett socialt hållbart perspektiv bör hbtqi-frågor genomsyra alla typer av verksamheter och RFSL är inbjudna för att berätta om hur det kan beaktas i den kommunala verksamheten, varför det är viktigt och hur det går att utbilda sig vidare inom området. 
Trifa Shakely, förbundsordförande RFSL 

 

Funktionsrätt och delaktighet på lika villkor
Att varje människa har rätt till självbestämmande och full delaktighet i samhällets alla delar är en mänsklig rättighet. Hur tillgänglig är denna rättighet för personer med funktionsnedsättningar? Vilken roll har funktionsrätten för ett socialt hållbart samhälle? Funktionsrätt Sverige är organisationen som lyfter fram begreppet funktionsrätt, samlar funktionsrättsförbund och arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering, fördomar och dåligt bemötande mot personer med fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar. Var med och ta del av organisationens kunskaper.
Annica Nilsson, intressepolitisk utredare, Funktionsrätt Sverige

 

Hur social hållbarhet spelar en nyckelroll i stora idrottsevenemang
Arrangören VM handboll herrar 2023 har satt hållbarhetsfrågan högt på agendan. Förutom en hållbarhetscertifiering ges frågan om socialt hållbara insatser stort fokus. Stockholms stad är en av flera värdstäder under mästerskapet som arrangeras i samarbete mellan Sverige och Polen. För Stockholms stad är den sociala hållbarheten en stor anledning till att staden nu satsar stort på stora evenemang i Stockholm.
Stockholms socialt hållbara projekt heter Framtidens ledare och innehåller såväl utbildningsinsatser för unga ledare, som inspirerande prova på-aktiviteter som insatser i socialt utsatta områden i samarbete med skolan. Var med och hör när VM handboll herrar 2023 och Stockholms stad berättar om ett utvecklingsinriktat och hållbart samarbete.
Thomas Björn, hållbarhetsansvarig för VM 2023, Anna Bisso, operativ chef för Handbollförbundet Öst och Camilla Hagman, Stockholms stad/Visit Stockholm och ansvarig för genomförandet av stadens åtaganden i samband med VM 2023

Behöver ni stöd i ert utvecklingsarbete?

Vi hjälper er att genomföra hela eller delar av ditt uppdrag. 

Ska du genomföra ett projekt eller en undersökning kan du vända dig till oss. Vi kan hjälpa dig med hela genomförandet eller de delar som passar dig. Vill du ha våra synpunkter på ett frågeformulär, diskutera upplägget av ett projekt eller använda oss som bollplank ingår det kostnadsfritt som en service till dig som deltar i Utvärderingsringens nätverk.