Skip to the content

Kultur- o fritidsvaneundersökningar

Via en kultur- och fritidsvaneundersökning tar du reda på i vilken utsträckning era kommuninnevånarna deltar i olika fritidsaktiviteter såsom föreningsverksamhet, besöker simhallen, använder biblioteket, går på teater m.m. Resultatet innebär att du kan ringa in tänkbara målgrupper för marknadsföring samt användas i din förvaltnings planerings- och beslutsprocess. Du kan också göra jämförelser med andra kommuner. Enkätundersökningen kan göras via webb och/eller pappersform.

Vi har utfört kultur- och fritidsvaneundersökningar i bl. a Avesta, Gävle och Upplands-Bro. Se alla här!

Folder om kultur- och fritidsvaneundersökning
Läs mer om vad en kultur- och fritidsvaneundersökning innebär och vad den kostar.


Tillbaka

Behöver ni hjälp med utredningar?

Vi hjälper er att genomföra hela eller delar av ditt uppdrag. 

Ska du genomföra ett projekt eller en undersökning kan du vända dig till oss. Vi kan hjälpa dig med hela genomförandet eller de delar som passar dig. Vill du ha våra synpunkter på ett frågeformulär, diskutera upplägget av ett projekt eller använda oss som bollplank ingår det som en service till dig som medlem i Utvärderingsringen.