Skip to the content

Enkätpanelen 1.0

Prova gärna vårt nya enkätverktyg, Enkätpanelen 1.0, vilket är nyligen framtaget av Utvärderingsringen.
För er som deltar som grupp i Utvärderingsringens nätverk ingår det till viss del avgiftsfritt.

Vad vill ni ta reda på?
Vilka frågor bör ställas?
Vad är viktigast?
Vilket betyg får det som anses viktigast?
Vilket betyg får påståendet av alla som svarat?
Vad vill invånarna i er kommun göra?
Vad gör invånarna i er kommun?
mm

Enkätpanelen är inte bara ett enkätverktyg där du kan göra brytningar på bakgrundsvariabler. Du har även möjlighet att ta fram resultat som kan exporteras till excel samt visas i olika sorters diagram, t. ex. fyrfältsdiagram, som direkt kan användas i din PowerPoint-presentation.

Se mer om vad som ingår för dig som gruppdeltagare alternativt om du ingår ett avtal med oss eller använda verktyget för enstaka undersökningar.        

Se exempel på hur det kan användas.

Hör av dig om du vill veta mer, epost: 
info@utvarderingsringen.se

Behöver ni hjälp med utredningar?

Vi hjälper er att genomföra hela eller delar av ditt uppdrag. 

Ska du genomföra ett projekt eller en undersökning kan du vända dig till oss. Vi kan hjälpa dig med hela genomförandet eller de delar som passar dig. Vill du ha våra synpunkter på ett frågeformulär, diskutera upplägget av ett projekt eller använda oss som bollplank ingår det som en service till dig som medlem i Utvärderingsringen.