Skip to the content

Menu

Socialtjänst, Vård & Omsorg

Området som berör ämnen som t.ex. äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, socialtjänst.

Kom ihåg att du som deltagare bl. a.:

• kan ställa en fråga till övriga deltagare om något som du undrar över. På samma sätt kan du svara de övriga deltagarna på de frågor som ställs av dem.
• kan meddela nyheter om vad som händer i din egna kommun eller förvaltning samt annan viktig information till övriga deltagare genom att maila till sanna@utvarderingsringen.se.
• kan få råd och stöd i samband med utredningar och undersökningar t. ex. via enkäter.

 

Vi har även möjlighet att hjälpa er med beräkning av Jämförande Kvalitetsindex: 

Exempel på Jämförande Kvalitetsindex inom socialtjänsten
Exempel på Jämförande Kvalitetsindex inom äldreomsorgen
Rapport från Utvärderingsringen om Jämförande Kvalitetsindex inom socialtjänsten
Rapport om användande av pictogram vid mätningar av kvalitet av insatser i boende med särskild service – ett kommunikationsunderlag för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. 

 

Har du frågor är du välkommen att ställa dem via info@utvarderingsringen.se!

Tillbaka

Behöver ni hjälp med utredningar?

Vi hjälper er att genomföra hela eller delar av ditt uppdrag. 

Ska du genomföra ett projekt eller en undersökning kan du vända dig till oss. Vi kan hjälpa dig med hela genomförandet eller de delar som passar dig. Vill du ha våra synpunkter på ett frågeformulär, diskutera upplägget av ett projekt eller använda oss som bollplank ingår det som en service till dig som medlem i Utvärderingsringen.