Skip to the content

Menu

Kommunövergripande frågor

Området som gäller mer kommunövergripande frågor såsom administration, allmänna samhällsfrågor.

Arbetar du inom kommunledning är detta intresseområdet för dig. Offentlig sektor arbetar på olika sätt runt om i hela landet, därför kan det vara spännande att ta reda på hur det fungerar i en annan del av Sverige - eller gå på djupet med hur ni arbetar i er egen! Utvärderingsringen har många års erfarenhet av enkätundersökningar och utredningar. Hur utvärderar ni era kommunala verksamheter? Vet ni hur era invånare trivs i era bostadsområden? Lär känna era egna verksamheter och era invånare lite bättre med inspiration av andra kommuner eller använd Utvärderingsringen som ett verktyg. Utvärderingsringen har utvecklat ett eget enkätverktyg som heter Enkätpanelen, läs mer om Enkätpanelen här!

Utvärderingsringens nätverk fungerar som ett diskussionsforum med andra tjänstepersoner runt om i landet. Här kan du ställa en valfri fråga inom det område du arbetar med och få respons från en annan ort. Du kan även ge svar på andras frågor där du har möjlighet att hjälpa. Se andra deltagares funderingar och lösningar i forumet genom att läsa redan befintliga trådar, kanske har någon haft samma fundering som du?

Har du en fråga? Ställ den direkt här!Kom ihåg att du som deltagare bl. a.:

• kan ställa en fråga till övriga deltagare om något som du undrar över. På samma sätt kan du svara de övriga deltagarna på de frågor som ställs av dem.
• kan meddela nyheter om vad som händer i din egna kommun eller förvaltning samt annan viktig information till övriga deltagare genom att maila till sanna@utvarderingsringen.se.
• kan få råd och stöd i samband med utredningar och undersökningar t. ex. via enkäter.

 

Vi har även möjlighet att hjälpa er med beräkning av Jämförande Kvalitetsindex!

 

Har du frågor är du välkommen att ställa dem via info@utvarderingsringen.se!

Tillbaka

Behöver ni hjälp med utredningar?

Vi hjälper er att genomföra hela eller delar av ditt uppdrag. 

Ska du genomföra ett projekt eller en undersökning kan du vända dig till oss. Vi kan hjälpa dig med hela genomförandet eller de delar som passar dig. Vill du ha våra synpunkter på ett frågeformulär, diskutera upplägget av ett projekt eller använda oss som bollplank ingår det som en service till dig som medlem i Utvärderingsringen.