Skip to the content

Menu

Hållbarhet & Miljö

Området för dig som arbetar med hållbarhets- och miljlöfrågor

Hållbarhet blir allt mer aktuellt i våra verksamheter och därför har vi valt att öppna upp för diskussion i ämnet genom ett nytt intresseområde.

Den hållbara utvecklingen definieras av ett samspel mellan det sociala, ekologiska och det ekonomiska, där alla tre komponenter behöver ta hänsyn varandra för att inte äventyra framtida generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Eftersom vi människor och vår planet står inför flera förändringar är detta ett otroligt aktuellt ämne och vi vill såklart främja det arbetet. Vårt forum för Utvärderingsringens nätverksdeltagare ger möjlighet till diskussion och inspiration inom flera olika intresseområden, vilket vi ser som en fantastisk möjlighet för alla deltagares verksamheter att utvecklas via.

Det nya intresseområdet "Hållbarhet & Miljö" ger er chansen att ställa frågor inom området hållbarhet, såväl det sociala, ekologiska och det ekonomiska.

Välkommen till att använda nätverket ur ett hållbarhetsperspektiv!

Starta en egen tråd i nätverket här! Hur arbetar ni i Din kommun?Kom ihåg att du som deltagare bl.a.

• har möjlighet att när som helst ställa frågor till övriga deltagare om teknik, administration, avtal, riktlinjer, strategier, hållbarhet m.m. Det är ett snabbt sätt som möjliggör att kunna få ta del av andras erfarenheter i liknande frågor. På samma sätt kan du svara de övriga deltagarna på de frågor som ställs av dem.
• kan få råd och stöd vid genomförandet av egna kvalitetsundersökningar.
• kan meddela nyheter om vad som händer i din egna kommun eller förvaltning samt annan viktig information till övriga medlemmar genom att maila till sanna@utvarderingsringen.se

 

Har du frågor är du välkommen att ställa dem via info@utvarderingsringen.se!

Tillbaka

Behöver ni hjälp med utredningar?

Vi hjälper er att genomföra hela eller delar av ditt uppdrag. 

Ska du genomföra ett projekt eller en undersökning kan du vända dig till oss. Vi kan hjälpa dig med hela genomförandet eller de delar som passar dig. Vill du ha våra synpunkter på ett frågeformulär, diskutera upplägget av ett projekt eller använda oss som bollplank ingår det som en service till dig som medlem i Utvärderingsringen.