Skip to the content

Fritid, Idrott, Anläggningsteknik & Kultur

Området för dig som arbetar inom fritid, idrott och kultur.

 

Kom ihåg att du som deltagare bl.a.

• har möjlighet att när som helst ställa frågor till övriga deltagare om teknik, administration, avtal, riktlinjer, föreningsstöd m.m. Det är ett snabbt sätt som möjliggör att kunna få ta del av andras erfarenheter i liknande frågor. På samma sätt kan du svara de övriga deltagarna på de frågor som ställs av dem.
• kan sälja och/eller köpa begagnat material såsom läktare, ismaskiner m.m. Se Köp & Sälj
• kan få råd och stöd vid genomförandet av undersökningar, inom exempelvis det anläggningstekniska området.
• kan få råd och stöd vid genomförandet av egna kvalitetsundersökningar.
• kan meddela nyheter om vad som händer i din egna kommun eller förvaltning samt annan viktig information till övriga medlemmar genom att maila till sanna@utvarderingsringen.se

 

Vi hjälper er med uppdrag som:

• kartläggning av det totala stödet till föreningslivet
• kultur- och fritidsvaneundersökningar, bl. a. via enk.nu
• beräkning av Jämförande Kvalitetsindex inom kultur och musikskola

 

Vi har även möjlighet att hjälpa er med beräkning av Jämförande Kvalitetsindex:

• Exempel på Jämförande kvalitetsindex inom kultur- och musikskola

 

Har du frågor är du välkommen att ställa dem via info@utvarderingsringen.se!

Tillbaka

Behöver ni hjälp med utredningar?

Vi hjälper er att genomföra hela eller delar av ditt uppdrag. 

Ska du genomföra ett projekt eller en undersökning kan du vända dig till oss. Vi kan hjälpa dig med hela genomförandet eller de delar som passar dig. Vill du ha våra synpunkter på ett frågeformulär, diskutera upplägget av ett projekt eller använda oss som bollplank ingår det som en service till dig som medlem i Utvärderingsringen.