Skip to the content

Menu

Intresseområden

Vi på Utvärderingsringen arbetar inom följande områden, det är även inom dessa ni som deltagare med hjälp av vårt forum kan ställa frågor och ge svar till varandra.

Hållbarhet & Miljö

Området för dig som arbetar med hållbarhet och miljö.

Fritid, Idrott, Anläggningsteknik & Kultur

Området för dig som arbetar inom fritid, idrott och kultur.

Kommunövergripande frågor

Området som gäller mer kommunövergripande frågor såsom administration och  allmänna samhällsfrågor.

Skola

Området som berör ämnen som t. ex. pedagogisk omsorg, grundskola och gymnasieskola.

Ungdomsfrågor

Område som berör ämnen som t. ex.fritidsgårdar, ungdomens hus och ungdomssociala frågor.

Socialtjänst, Vård & Omsorg

Området som berör ämnen som t.ex. äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, socialtjänst.

E-frågor & IT

Området för dig som arbetar med frågor kring IT och digitalisering.

Här finns vi

Fiskaregatan 17
302 90 Halmstad

Tel. +46 702 38 52 49

info@utvarderingsringen.se

Behöver ni hjälp med utredningar?

Vi hjälper er att genomföra hela eller delar av ditt uppdrag. 

Ska du genomföra ett projekt eller en undersökning kan du vända dig till oss. Vi kan hjälpa dig med hela genomförandet eller de delar som passar dig. Vill du ha våra synpunkter på ett frågeformulär, diskutera upplägget av ett projekt eller använda oss som bollplank ingår det som en service till dig som medlem i Utvärderingsringen.