Skip to the content

Menu

Historia

Under mitten av 1990-talet kom begreppet kvalitet på allvar till den kommunala sektorn. Grundarna av Utvärderingsringen – Anders Lundkvist och Christer Fahlström – arbetade då vid Svenska kommunförbundet, nuvarande Sveriges Kommuner och Regioner. Där ansvarade de båda för flera projekt som syftade till att utveckla tekniker och metoder som på ett enkelt sätt skulle kunna användas i ett kommunalt kvalitetsarbete.

Tillsammans med kommuner, privata företag och universitet utvecklades metoder för att mäta kvalitet genom enkäter, intervjuer och gruppsamtal samt metoder för att på ett tydligt sätt planera, följa upp och utvärdera olika kommunala verksamheter. För att nå ut med erfarenheterna och samtidigt säkerställa fortsatt utveckling startades nätverket Utvärderingsringen 1995.

Numera finns en gedigen kunskap och erfarenhet omkring frågor som berör uppföljning, utvärdering och kvalitet i kommunerna samlat inom Utvärderingsringen. Förutom deltagarnas erfarenheter finns Utvärderingsringens administration och ett antal resurspersoner med erfarenheter från skilda områden att tillgå inom nätverket.

Här finns vi

Fiskaregatan 17
302 90 Halmstad

Tel. +46 702 38 52 49

info@utvarderingsringen.se

Behöver ni stöd i ert utvecklingsarbete?

Vi hjälper er att genomföra hela eller delar av ditt uppdrag. 

Ska du genomföra ett projekt eller en undersökning kan du vända dig till oss. Vi kan hjälpa dig med hela genomförandet eller de delar som passar dig. Vill du ha våra synpunkter på ett frågeformulär, diskutera upplägget av ett projekt eller använda oss som bollplank ingår det kostnadsfritt som en service till dig som deltar i Utvärderingsringens nätverk.