Skip to the content

Konferenser på gång

Pga av Covid-19 har konferenserna "Ungdomskonferens 2020" samt "Ung Livsstil 2020" fått nya datum, 23 respektive 24 september. Är du redan anmäld till någon av våra konferenser i maj kommer du med automatik att få information vid eventuella förändringar.

Ungdomskonferens 2020

Tema: Varför ska vi och hur inkluderar vi barn och ungdomar?
Nytt datum! 23 september 2020
Plats: Lokal Stora Hörsalen, Garnisonen Konferens, Karlavägen 100 i Stockholm 

Deltagaravgift: 
Deltagare i Utvärderingsringens nätverk:  3 000 kr, exkl moms
Deltagare i SFK: 3 500 kr, exkl moms
Övriga:  3 900 kr, exkl moms
Morgonkaffe, lunch och eftermiddagskaffe ingår

Inbjudan och program 23 september 2020
Anmälningsformulär 23 september 2020

Ur innehållet:

"Så konkretiserar vi Barnkonventionen och inkluderar barnen"
– Linus Torgeby ger oss inspiration och konkreta exempel på hur Barnkonventionen kan implementeras i våra verksamheter för att omfamna barnens rätt och inkludera barnen i både verksamheter och processer.

"Mobila Gruppen – Hur en mötesplats baseras utifrån ungas behov"
– Anders Bergqvist berättar om hur unga i Lund får möjlighet att nyttja sin kreativitetoch sitt engagemang i flera olika arenor.

"Populär kreativ daglig verksamhet i Halmstad"
– Deltagare i Kreativ daglig verksamhet i Halmstads kommun, en meningsfull och utvecklande sysselsättning för personer över 18 år som omfattas av LSS, tar med oss på en resa om hur en dag i deras verksamhet ser ut. 

"Kultur- och fritidsguide – En ny yrkeskategori för ökad delaktighet"
– Skellefteå kommun berättar om sitt arbete med att öppna upp och tillgängliggöra utbudet, samt hur man kan inkludera fler genom kultur- och fritidsguider, såsom ledare inom t. ex. sim- respektive kolloverksamhet. 

"Är ungdomars inflytande på riktigt eller endast som pynt?
– Sveriges Ungdomsråd arbetar för ungdomars möjligheter att påverka sin vardag och berättar här om hur vi kan göra för att inkludera barn och ungdomar.

"Så skapar vi hållbara områden med hjälp av unga"
– Patrik Derk delar med sig av sina erfarenheter kring hur det är möjligt att skapa hållbara områden med hjälp av kommunikation med ungdomar, hur man kan inkludera ungdomarna i projekt och vikten av att skapa goda relationer.

___________________________________________________________

Ung Livsstil 2020

NYTT datum: 24 september 2020
Plats: Lokal Stora Hörsalen, Garnisonen Konferens, Karlavägen 100 i Stockholm 

Deltagaravgift: 
Deltagare i Utvärderingsringens nätverk:  3 000 kr, exkl moms
Deltagare i SFK: 3 500 kr, exkl moms
Politiker och övriga:  3 900 kr, exkl moms
Morgonkaffe, lunch och eftermiddagskaffe ingår

Inbjudan och program 24 september 2020
Anmälningsformulär 24 september 2020

Ur innehållet:

Forskningsprojektet Ung Livsstil låter er ta del av sina senaste resultat och utvärderingar. Ung Livsstil har under många år utvärderat bibliotek och läsvanor, fritidsgårdar och mötesplatser, kulturskolor och föreningsverksamhet samt påverkan av ungdomars fysiska hälsa. 

Behöver ni stöd i ert utvecklingsarbete?

Vi hjälper er att genomföra hela eller delar av ditt uppdrag. 

Ska du genomföra ett projekt eller en undersökning kan du vända dig till oss. Vi kan hjälpa dig med hela genomförandet eller de delar som passar dig. Vill du ha våra synpunkter på ett frågeformulär, diskutera upplägget av ett projekt eller använda oss som bollplank ingår det kostnadsfritt som en service till dig som deltar i Utvärderingsringens nätverk.