Skip to the content

Anmälan Ung Livsstil & Fritidsbanken 26 nov 2020

​Anmälan Ung Livsstil & Fritidsbanken 26 nov 2020
Ange hur du önskar delta, på plats eller digitalt


Jag godkänner att mitt namn, befattning och tillhörande kommun anges i deltagarlista på www.utvarderingsringen.se


Behöver ni stöd i ert utvecklingsarbete?

Vi hjälper er att genomföra hela eller delar av ditt uppdrag. 

Ska du genomföra ett projekt eller en undersökning kan du vända dig till oss. Vi kan hjälpa dig med hela genomförandet eller de delar som passar dig. Vill du ha våra synpunkter på ett frågeformulär, diskutera upplägget av ett projekt eller använda oss som bollplank ingår det kostnadsfritt som en service till dig som deltar i Utvärderingsringens nätverk.